Γραφείο Διασύνδεσης

Θέση μεταδιδάκτορα στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ έχει αναρτήσει παράταση προσκλήσεως για θέση μεταδιδάκτορα Βιολόγου ή Χημικού ή Χημικού Μηχανικού ή συναφούς αντικειμένου στο πλαίσιο υποέργων της πράξης «SUB-3: Εφαρμοσμένη έρευνα στην Ιατρική Ακριβείας μέσω ενός οργανισμού́ ΝΠΙΔ (Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας – Ι.Τ.Ε)- «Ελληνικό Δίκτυο Μοριακής Ογκολογίας – ΕΔΙΜΟ».

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 3936-Πρόσκληση για Θέση Μεταδιδακτορικού Συνεργάτη – SUB3_6Δ7646ΨΧ6Τ-ΗΟΓ, και η προθεσμία υποβολής είναι η Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2023.

Παρατίθενται οι σχετικοί σύνδεσμοι στην ιστοσελίδα του Ε.Ι.Π. και παρακαλούμε για την διάχυσή τους:

https://www.pasteur.gr/el/theseis-ergasias/paratasi-prothesmias-proskliseosmetadidaktoras-edimo-taa  (Παράταση της προσκλήσεως)

https://www.pasteur.gr/el/theseis-ergasias/prosklisi-gia-thesi-metadidaktorikoy-synergati-sub36d7646psh6t-iog  (Αρχική πρόσκληση)

Κατηγορία: Διδακτορικά / Μεταδιδακτορικά,Νέα

Ημερομηνία Λήξης Προβολής: 16 Σεπτεμβρίου 2023