Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις για πραγματοποίηση εκδηλώσεων στο προσεχές χρονικό διάστημα.

Αρχική

Το Γραφείο Διασύνδεσης (ΓΔ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου μαζί με την «Πρακτική Άσκηση» και την «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας»  αποτλεούν συνεργαζόμενες πράξεις της «Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας» (ΔΑΣΤΑ), οι οποίες λειτούργησαν στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Μετά την ολοκλήρωση των έργων, το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνέχισε και συνεχίζει να προσφέρει βοήθεια σε εκατοντάδες φοιτητές και φοιτήτριες του Ιδρύματος ώστε να προσεγγίσουν ομαλά τη μελλοντική τους σταδιοδρομία αλλά και να αναζητήσουν εργασία εναρμονισμένη με τις προσωπικές τους δεξιότητες και με τις γνώσεις που αποκόμισαν από τις σπουδές τους.

Στην αριστερή στήλη της ιστοσελίδας μπορείτε να βρείτε αυτοματοποιημένη πληροφόρηση-συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα που αφορούν στη σταδιοδρομία σε ακαδημαϊκό και επαγγελματικό επίπεδο.

Εφόσον δεν βρείτε αυτό που ψάχνετε, μπορείτε να στείλετε μαιλ στο relations@aegean.gr  και το μαιλ σας θα προωθηθεί στα αρμόδια Τμήματα από όπου θα πάρετε απάντηση.

Αποτελέσματα Ερευνών Αποφοίτων
Αναρτημένες θέσεις εργασίας από φορείς