Γραφείο Διασύνδεσης

Αγγελίες Εργασίας

ΔΕΗ: Junior Data Scientist (Αττική)

5 Δεκεμβρίου 2023 ΔΕΗ

Επιστημονικά πεδία: Πολυτεχνική Πολυτεχνική Σχολή

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

4 Δεκεμβρίου 2023 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Επιστημονικά πεδία: Πληροφορική και Επικοινωνία Πολυτεχνική

Θέση εργασίας στο Ε.Κ.Ε.Τ.Α.

4 Δεκεμβρίου 2023 Ε.Κ.Ε.Τ.Α.

Επιστημονικά πεδία: Πολυτεχνική