Γραφείο Διασύνδεσης

Υποτροφίες

Προκήρυξη υποτροφιών από το Π.Ι.Ι.Ε.Τήνου

Ημερομηνία: 4 Δεκεμβρίου 2023 Λήξη προβολής: 2 Σεπτεμβρίου 2023 Τοποθεσία: Ελλάδα

Ε.Ε.Ν.Μ.Α.: Πρόγραμμα Υποτροφιών Ναυτιλιακών Σπουδών

Ημερομηνία: 1 Δεκεμβρίου 2023 Λήξη προβολής: 6 Δεκεμβρίου 2023 Τοποθεσία: Ελλάδα

Τέσσερις (4) υποτροφίες σε μαθητές/τριες/ ή φοιτητές/τριες με καταγωγή από τη Θηναία Κεφαλονιάς

Ημερομηνία: 30 Νοεμβρίου 2023 Λήξη προβολής: 6 Δεκεμβρίου 2023 Τοποθεσία: Ελλάδα

Δώδεκα (12) ετήσιες υποτροφίες σε αριστεύσαντες απόφοιτους Λυκείων Νομού Καστοριάς

Ημερομηνία: 30 Νοεμβρίου 2023 Λήξη προβολής: 6 Δεκεμβρίου 2023 Τοποθεσία: Ελλάδα

Προκήρυξη Υποτροφιών Κληροδοτήματος Δημητρίου Ασημακόπουλου Ακαδημαϊκού

Ημερομηνία: 29 Νοεμβρίου 2023 Λήξη προβολής: 1 Αυγούστου 2024 Τοποθεσία: Ελλάδα

Προκήρυξη για τη χορήγηση βραβείων αριστείας από τη Δωρεά “Ζωής Δημητριάδη”

Ημερομηνία: 29 Νοεμβρίου 2023 Λήξη προβολής: 6 Δεκεμβρίου 2023 Τοποθεσία: Ελλάδα

Πρόγραμμα Υποτροφιών ΙΚΥ για μέλη ΔΕΠ

Ημερομηνία: 28 Νοεμβρίου 2023 Λήξη προβολής: 6 Δεκεμβρίου 2023 Τοποθεσία: Ελλάδα

Υποτροφίες από τα έσοδα κληροδοτήματος Ζωής Σούτσου

Ημερομηνία: 24 Νοεμβρίου 2023 Λήξη προβολής: 6 Δεκεμβρίου 2023 Τοποθεσία: Ελλάδα

Υποτροφίες από τα έσοδα κληροδοτήματος Αφών Ζωσιμά

Ημερομηνία: 24 Νοεμβρίου 2023 Λήξη προβολής: 6 Δεκεμβρίου 2023 Τοποθεσία: Ελλάδα

Δέκα (10) υποτροφίες σε προπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες με καταγωγή από τη Ζάκυνθο

Ημερομηνία: 23 Νοεμβρίου 2023 Λήξη προβολής: 6 Δεκεμβρίου 2023 Τοποθεσία: Ελλάδα