Γραφείο Διασύνδεσης

Μέντορες

Ο όρος «μέντορας/ρισσα» αναφέρεται σε ένα έμπειρο άτομο που παρέχει καθοδήγηση, συμβουλές και υποστήριξη σε άλλα άτομα με στόχο την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Στο πλαίσιο του Γραφείου Διασύνδεσης, ένας/μία «μέντορας/ισσα» μπορεί να είναι ένας/μία έμπειρος/η επαγγελματίας ή απόφοιτος/η που προσφέρει συμβουλές, μοιράζεται εμπειρίες και βοηθά τους/τις φοιτητές/τριες και τους/τις αποφοίτους/ες να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, να προετοιμαστούν για την αγορά εργασίας επιδιώκοντας να επιτύχουν τους επαγγελματικούς τους στόχους.

Ο ρόλος του/της «μέντορα/ισσα» μπορεί να είναι ιδιαίτερα ενισχυτικός για την ανάπτυξη των φοιτητών/τριών και των αποφοίτων, καθώς παρέχει προσαρμοσμένη καθοδήγηση και εμπειρίες από τον πραγματικό κόσμο της εργασίας. Η συνεργασία με ένανμία μέντορα/ισσα μπορεί να δημιουργήσει στενές σχέσεις με επαγγελματίες του χώρου και να διευκολύνει την επιτυχή ένταξη στην αγορά εργασίας.

Πρότυπο Μέντορα

10 Μαΐου 2022 Δοκιμαστικικός Χρήστης demo@example.gr 2310000000 Προφιλ θεσης: Ναι