Γραφείο Διασύνδεσης

Τμηματικά Υπεύθυνοι

Οι Τμηματικά Υπεύθυνοι/ες (ΤΥ) για ζητήματα σταδιοδρομίας αποτελούν πρόσωπα αναφοράς στη διασύνδεση μεταξύ του Γραφείου Διασύνδεσης και των αντίστοιχων Τμημάτων του Πανεπιστημίου. Ο ρόλος τους είναι πολύτιμος για τη στήριξη των φοιτητών/τριών και των αποφοίτων των Τμημάτων τους στα θέματα σταδιοδρομίας και επαγγελματικής ανάπτυξης. Οι Τμηματικά υπεύθυνοι/ες μεταφέρουν τα ειδικά χαρακτηριστικά και τις ειδικές ανάγκες των Τμημάτων στο επίπεδο της διασύνδεσης των σπουδών και των ευκαιριών απασχόλησης και σταδιοδρομίας και συνεργάζονται με το Γραφείο Διασύνδεσης για να διασφαλίσουν την ομαλή ροή πληροφοριών και δράσεων που σχετίζονται με την εργασιακή ένταξη των φοιτητών/τριών  και την ανάπτυξη της καριέρας τους.

Οι ΤΥ διαδραματίζουν τον εξής ρόλο:

  1. Επικοινωνία και Ενημέρωση: Είναι «συνδετικός κρίκος» ανάμεσα στο Γραφείο Διασύνδεσης και το εκάστοτε Τμήμα. Ενημερώνουν τα στελέχη του Γραφείου Διασύνδεσης για ευκαιρίες πρακτικής άσκησης, θέσεις εργασίας και εκδηλώσεις σχετικές με το επιστημονικό πεδίο των Τμημάτων και αντίστροφα.
  2. Διοργάνωση Εκδηλώσεων: Συμβάλλουν στην οργάνωση Ημερών Καριέρας και εκδηλώσεων που σχετίζονται με την αγορά εργασίας στο εκάστοτε επιστημονικό πεδίο.
  3. Υποστήριξη Ατομικής Ανάπτυξης: Προσφέρουν συμβουλές και καθοδήγηση στους/στις φοιτητές/τριες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την επιλογή μαθημάτων και τις προοπτικές καριέρας.
  4. Παροχή Εμπειρικών Γνώσεων: Μοιράζονται πρακτικές συμβουλές και πληροφορίες για την αντιμετώπιση προκλήσεων στην επαγγελματική εξέλιξη φοιτητών/τριών και αποφοίτων.

Οι Τμηματικά Υπεύθυνοι/ες καθηγητές ενδυναμώνουν τη σχέση μεταξύ των φοιτητών/τριών και του Γραφείου Διασύνδεσης, διασφαλίζοντας ότι οι φοιτητές/τριες έχουν πρόσβαση σε όλους τους πόρους και τις δυνατότητες που προσφέρονται για την επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα σύμφωνα με τα κριτήρια αναζήτησης.