Γραφείο Διασύνδεσης

Επιμορφωτικό πρόγραμμα Πανεπιστημίου Αιγαίου: Δημιουργία Προσωπικής και Επαγγελματικής Ιστοσελίδας

Έναρξη: 04/09/2023

Λήξη: 01/10/2023

Διάρκεια: 27 ημέρες

Κόστος: 150 ευρώ

Φόρτος εργασίας: 100 ώρες

ECVET: 5

Σκοπός της εκμάθησης σχεδιασμού ιστοσελίδων είναι η απόκτηση εμπειρίας στο είδος αυτό δραστηριότητας, δημιουργώντας ένα χαρτοφυλάκιο με δεξιότητες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνικών ικανοτήτων. Η εκμάθηση σχεδιασμού ιστοσελίδων, διευκολύνει τη πρόσβαση στις βασικές μεθόδους που εμπλέκονται στη δημιουργία τους. Κάθε μάθημα βοηθά στην απόκτηση τεχνικών γνώσεων και εργαλείων που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία ιστότοπων. Οι συγκεκριμένες γνώσεις δίνουν τη δυνατότητα δημιουργίας εύχρηστων ιστότοπων, με καθαρή, καθαρή δομή και πλοήγηση.

Περισσότερες πληροφορίες & Αιτήσεις εδώ

Κατηγορία: Επιμορφώσεις-Σεμινάρια,Νέα

Ημερομηνία Λήξης Προβολής: 3 Σεπτεμβρίου 2023