Γραφείο Διασύνδεσης

Eτήσιο Μεταπτυχιακό “ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ” στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, προσφέρει ετήσιο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο

  • «Χρηματοοικονομική Διοίκηση Δημόσιων Οργανισμών και Μονάδων» –   https://bankfin.unipi.gr/msc-po

Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται 3 φορές την εβδομάδα απογευματινές ώρες με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης πλην μίας εβδομάδας κάθε εξάμηνο και των εξετάσεων, κατά την οποία τα μαθήματα πραγματοποιούνται δια ζώσης στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Υποβολή Αιτήσεων έως και 30 Αυγούστου : https://bankfin.unipi.gr/apply/

Έκπτωση στα δίδακτρα του ΠΜΣ

Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής για να παροτρύνει τη συμμετοχή περισσότερων του ενός υπαλλήλων από κάθε δημόσιο οργανισμό/μονάδα, καθώς τέτοια προσέγγιση θα βελτιστοποιήσει το όφελος του ΠΜΣ προς αυτή, αποφάσισε τη χορήγηση εκπτώσεων στα δίδακτρα του ΠΜΣ στην περίπτωση που από τον ίδιο οργανισμό/μονάδα εγγραφούν στο ΠΜΣ τουλάχιστον τρεις φοιτητές. Συγκεκριμένα:

  • Από 3 έως 5 φοιτητές ανά οργανισμό/μονάδα: 10% επί του συνόλου των διδάκτρων για έκαστο φοιτητή του/της συγκεκριμένου/ης οργανισμού/μονάδας
  • Από 6 έως 9 φοιτητές ανά οργανισμό/μονάδα: 20% επί του συνόλου των διδάκτρων για έκαστο φοιτητή του συγκεκριμένου οργανισμού/μονάδας
  • Για τουλάχιστον 10 φοιτητές ανά οργανισμό/μονάδα: 25% επί του συνόλου των διδάκτρων για έκαστο φοιτητή του/της συγκεκριμένου/ης οργανισμού/μονάδας

Οι δήμοι θεωρούνται συνολικά ως μία μονάδα. Αντίστοιχα και οι περιφέρειες θεωρούνται συνολικά ως μία μονάδα.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-για-ΠΜΣ-2023-2024-ΧΔΔΟΜ.2η-παράταση-έως-30-Αυγούστου

Κατηγορία: Μεταπτυχιακές Σπουδές,Νέα

Ημερομηνία Λήξης Προβολής: 31 Αυγούστου 2023