Γραφείο Διασύνδεσης

ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων” μετεξελίσσεται και επανιδρύεται. Από την ίδρυσή του (2014) μέχρι σήμερα, το ΠΜΣ παρακολουθεί στενά τις σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο και ακολουθεί τις προκλήσεις του σήμερα, εμπλουτίζοντας διαρκώς τα αντικείμενα και προσαρμόζοντας το Πρόγραμμα Σπουδών του. Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών είναι συνέπεια της εξελικτικής αυτής φιλοσοφίας του. Η τροποποίηση του Προγράμματος Σπουδών έρχεται να προσαρμοστεί στα νέα παγκόσμια δεδομένα και στις επακόλουθες ανάγκες ανθεκτικότητας της εκπαίδευσης και της προσαρμογής στην Κλιματική Κρίση.

Οι Ειδικεύσεις που προβλέπονται στο νέο ΠΜΣ είναι:

  • Ειδίκευση 1: Διαχείριση Κινδύνων, Καταστροφών και Κρίσεων
    Αφορά στη διαχείριση κινδύνων, καταστροφών και κρίσεων για όλους τους κινδύνους και για κάθε επίπεδο διακυβέρνησης σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον.
  • Ειδίκευση 2: Εκπαιδευτικές Πολιτικές για την Κλιματική Κρίση και το Περιβάλλον 
    Αφορά στη διαμόρφωση νέων πολιτικών εκπαίδευσης προσαρμοσμένες στο νέο περιβάλλον στα πλαίσια της κλιματικής κρίσης.
  • Ειδίκευση 3: Κλιματική Κρίση, Διαχείριση Περιβάλλοντος και Διακυβέρνηση 
    Αφορά στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, και στη διακυβέρνηση και τη διαχείριση περιβάλλοντος για τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Το ΠΜΣ δεν αποτελεί απλά ένα μέσο για την απόκτηση ενός έγκυρου Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών από ένα κορυφαίο, σε παγκόσμιο επίπεδο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, αλλά ένα εργαλείο για την απόκτηση ουσιαστικών γνώσεων για τα τοπικά, περιφερειακά, εθνικά και παγκόσμια σύγχρονα προβλήματα, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην προώθηση της γνώσης, αλλά και της επιστήμης. Στο ΠΜΣ συνεργάζονται κορυφαίοι καθηγητές διεθνούς αναγνώρισης με Διευθυντή τον κ. Ευθύμη Λέκκα, Καθηγητή Δυναμικής Τεκτονικής, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, και Πρόεδρο του Ο.Α.Σ.Π (Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας).

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24

Βάσει του νέου θεσμικού πλαισίου που αφορά στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, προϋπόθεση για τη λειτουργία τους είναι η διαδικασία Πιστοποίησής τους από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) και το ΠΜΣ “Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων” βρίσκεται στην πορεία αυτής της διαδικασίας.
Μέχρι την ολοκλήρωσή της, καλούνται όσες και όσους ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 να δηλώσουν το ενδιαφέρον εγγραφής τους, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ηλεκτρονική φόρμα. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών, θα επικοινωνήσουμε μαζί τους για την εκκίνηση της διαδικασίας του επίσημου αιτήματος εγγραφής τους.

Συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα:

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ., στα τηλέφωνα: 210 727 4777, 210 727 4825 και 210 727 4414.

e-mail: edcm@edcm.edu.gr

Ιστοσελίδα: https://edcm.edu.gr

Δείτε, επίσης, το Ενημερωτικό Φυλλάδιο του ΠΜΣ.

Κατηγορία: Μεταπτυχιακές Σπουδές,Νέα

Ημερομηνία Λήξης Προβολής: 9 Σεπτεμβρίου 2023