Γραφείο Διασύνδεσης

Καθημερινή ενημέρωση Τετάρτη 06/09/23

Συνεργάτης/ιδα ενεργειακής & κλιματικής πολιτικής – The Green Tank

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Θέση εργασίας στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Θέσεις απασχόλησης στο Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Π.Μ.Σ. «Δημόσια Οικονομική & Πολιτική» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

ΔΔΠΜΣ «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση»

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Προκήρυξη επιλογής υποψήφιων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Χημείας του ΑΠΘ

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Προκήρυξη χορήγησης υποτροφίας για έρευνα στο Radcliffe Institute για διδάκτορες και ερευνητές

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Νέος κύκλος δωρεάν ανοικτών διαδικτυακών σεμιναρίων Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Στήριξης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Agri Innovation Expo 2023: Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο επίκεντρο της Καινοτομίας!

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Κατηγορία: Νέα