Γραφείο Διασύνδεσης

Καθημερινή ενημέρωση Πέμπτη 03/08/23

Συντονιστής/τρια της Δομής Πολυδύναμο Κέντρο Πετραλώνων

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία” του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Δ.Π.Μ.Σ. “Τεχνο-οικονομικά Συστήματα Διοίκησης” (Master of Science in Techno-economic Systems Management) ΕΚΠΑ και ΓΠΑ

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

ΠΜΣ στη «Bιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη» του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Προσφορά 35 θέσεων με υποτροφία από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για συμμετοχή στα Προγράμματα Σπουδών του Ε.Α.Π. για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Υποτροφίες για Έρευνα από το Ελληνικό Παρατηρητήριο του London School of Economics σε θέματα που σχετίζονται με την Ελλάδα

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή φοιτητή/τριας στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Κατηγορία: Νέα