Γραφείο Διασύνδεσης

ΠΜΣ ‘’Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία’’ ‘’The Technologies of Environmental Legislation’’ στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης