Γραφείο Διασύνδεσης

Καθημερινή ενημέρωση Δευτέρα 15/01/24

Δύο Συνεργάτες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, για την υποστήριξη του Γραφείου Erasmus+ του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Μυτιλήνη)

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Δύο Συνεργάτες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής (Χίος)

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Ερευνητικό κέντρο “Αθηνά” : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργάτη – PhD Πολυτεχνική Σχολή

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Παιδαγωγού μερικής απασχόλησης στο Κέντρο Μελέτης και Δημιουργικών Δραστηριοτήτων της ΑΡΣΙΣ στην Λέρο

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Προκήρυξη μίας (1) θέσης μεταδιδακτορικής έρευνας του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Open Classroom Conference 2024 “Learning from the Extremes”

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Έκθεση για τις σπουδές στη Γαλλία 2024

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Κατηγορία: Νέα