Γραφείο Διασύνδεσης

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ

Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ προσφέρει υποτροφίες ύψους €15.000 (Amsterdam Science Talent Scholarship – ASTS) για ένα ακαδημαϊκό έτος με δυνατότητα παράτασης και για δεύτερο έτος (για 2ετή προγράμματα Master). Τα μεταπτυχιακά προγράμματα για τα οποία προσφέρονται υποτροφίες μπορείτε να τα δείτε εδώ.

Προϋποθέσεις
Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για το πρόγραμμα ASTS πρέπει:

  • να έχουν την ιθαγένεια μιας από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) / Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή της Ελβετίας (Εξαιρούνται οι Κάτω Χώρες/Ολλανδία)
  • να μην λαμβάνουν άλλη υποτροφία πλήρους κάλυψης για την ίδια περίοδο σπουδών
  • να έχουν υποβάλει πλήρη αίτηση σε ένα από τα προγράμματα MSc
  • να σπουδάζουν ήδη ή να πρόκειται να σπουδάσουν για πρώτη φορά σε ένα από τα προγράμματα MSc στο UvA

Η προθεσμία υποβολής αίτησης είναι η 1η Μαρτίου 2024.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, μπορείτε να ανατρέξετε εδώ.

Πηγή: https://www.eduguide.gr/

  • Λήξη Υποβολής: 3 Ιανουαρίου 2024

    Τοποθεσία: Εξωτερικό