Γραφείο Διασύνδεσης

Ίδρυμα Υποτροφιών Μιχαήλ Λάσκαρη: Υποτροφίες για την Εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας

Το μη κερδοσκοπικό Ίδρυμα Υποτροφιών Μιχαήλ Λάσκαρη άρχισε να λειτουργεί στην Αθήνα τον Αύγουστο του 1999 και σήμερα χορηγεί τις περισσότερες υποτροφίες στην Ελλάδα για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. Μέχρι σήμερα χορηγήθηκαν 3280 υποτροφίες, οι οποίες περιλαμβάνουν όχι μόνο τα δίδακτρα αλλά και το διδακτικό υλικό και έχουν διάρκεια ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης για επόμενα έτη, με την προϋπόθεση οι υπότροφοι να είναι συνεπείς στην παρακολούθηση και στη μελέτη των μαθημάτων τους.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, το Ίδρυμα Λάσκαρη σκοπεύει να χορηγήσει συνολικά 120 υποτροφίες.

Τα μαθήματα διεξάγονται στα δύο εξουσιοδοτημένα εκπαιδευτήρια του Ιδρύματος, δηλαδή στη Σχολή Αγγλικών Εστία Νέας Σμύρνης και στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ντέσσυ Τοπουζίδου, στη Βούλα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο αριθμός νέων αιτήσεων που θα γίνουν δεκτές για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 είναι 75 για κάθε εκπαιδευτήριο με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων την Παρασκευή 5 Απριλίου, 2024. Εάν συμπληρωθεί ο αριθμός των 75 νέων αιτήσεων πριν την συγκεκριμένη ημερομηνία, θα υπάρχει αντίστοιχη ενημέρωση στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και δεν θα γίνουν δεκτές άλλες αιτήσεις. Οι προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης είναι οι εξής:

Οι υποψήφιοι πρέπει:

 • Να είναι τουλάχιστον 12 ετών, δηλαδή να έχουν γεννηθεί πριν από την 1 Σεπτεμβρίου 2012.
 • Να έχουν τουλάχιστον ένα γονέα ή πρόγονο στις προηγούμενες τρεις γενιές που να ήταν Έλληνας.
 • Να είναι Ελληνο-ορθόδοξοι και να μην ανήκουν σε κανένα άλλο θρήσκευμα.
 • Nα έχουν μόνιμο τόπο διαμονής τους την Ελλάδα, Κύπρο ή Κωνσταντινούπολη για τουλάχιστον 6 μήνες πριν από την υποβολή αίτησης.
 • Να είναι πρόθυμοι να σπουδάσουν σε ένα από τα δύο συμβεβλημένα εκπαιδευτήρια, δηλαδή στη Σχολή Αγγλικών Εστία Νέας Σμύρνης ή στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Dessy Topouzides στη Βούλα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για να γίνει δεκτή η αίτησή σας, θα πρέπει να προσκομίστε τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Απλή φωτοτυπία σχολικού ελέγχου, απολυτηρίου ή πτυχίου που να αναγράφει και βαθμό.
 2. Απλή φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας, Κάρτας Ομογενών ή Πιστοποιητικού Γεννήσεως (για ανηλίκους, μη κατόχους Αστυνομικής Ταυτότητας).
 3. Απλή φωτοτυπία Πιστοποιητικού Βαπτίσεως (σε περίπτωση που δεν αναγράφεται η θρησκεία στην Αστυνομική Ταυτότητα).
 4. Απλή φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Σημειώματος Εφορίας Φορολογικού Έτους 2022 του υποψηφίου καθώς και των γονέων για άγαμους, ή του/της συζύγου για έγγαμους.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Εάν πληροίτε τις απαραίτητες προϋποθέσεις, από τις 09 Ιανουαρίου, 2024 θα μπορείτε να κατεβάστε την αίτηση από εδώ σε μορφή PDF (απαιτείται η ύπαρξη του Adobe Acrobat Reader) ή να επικοινωνήστε με το Ίδρυμα Υποτροφιών Μιχαήλ Λάσκαρη για να σας αποσταλλεί μέσω email ή φαξ.

Οι συμπληρωμένες αιτήσεις μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να σταλούν μέσω email, φαξ ή ταχυδρομικώς στο Ίδρυμα Λάσκαρη.

Μόλις επεξεργαστεί η αίτησή σας, θα ενημερωθείτε μέσω email με:

 • Τον αριθμό της αίτησης
 • Την ημερομηνία/ ώρα και τον τόπο όπου θα πραγματοποιηθεί μια σύντομη συνάντηση μεταξύ του υποψηφίου και την εκπρόσωπο του Ιδρύματος στην Αθήνα. Η παρουσία σας είναι υποχρεωτική.

Θα ειδοποιηθούν όλοι υποψήφιοι μέσω email μετά τις 30 Ιουνίου, 2024 για τα αποτελέσματα της Επιτροπής Αξιολόγησης των Υποτροφιών.

https://www.lascaristrust.gr/?cmd=info

 • Λήξη Υποβολής: 4 Μαΐου 2024

  Τοποθεσία: Ελλάδα