Γραφείο Διασύνδεσης

Προκήρυξη μίας (1) θέσης μεταδιδακτορικής έρευνας του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών