Γραφείο Διασύνδεσης

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα ΚΕ.ΔΙ.ΒΙΜ Πανεπιστημίου Αιγαίου: Εισαγωγή στην Ασφαλή Λειτουργία και Διαχείριση Πληροφοριακών και Δικτυακών Συστημάτων

Έναρξη: 09/10/2023

Λήξη: 21/01/2024

Διάρκεια: 3 μήνες 13 ημέρες

Κόστος: 300 ευρώ

Φόρτος εργασίας: 150 ώρες

ECVET: 7.5

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, προσωπικό των ΕΔ και των Σωμάτων Ασφαλείας, αλλά και σε νέους επιχειρηματίες που επιθυμούν να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες τεχνολογίες δικτύων και της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων. Το πρόγραμμα καλύπτει τις βασικές αρχές των σύγχρονων δικτύων και τις τηλεπικοινωνίες, ζητήματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας.

Αιτήσεις εδώ

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Κατηγορία: Νέα,Επιμορφώσεις-Σεμινάρια

Ημερομηνία Λήξης Προβολής: 9 Σεπτεμβρίου 2023