Γραφείο Διασύνδεσης

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα ΚΕ.ΔΙ.ΒΙΜ. Πανεπιστημίου Αιγαίου: Προσωπική και Επαγγελματική Χρήση Κοινωνικών Δικτύων (Social Media)

Έναρξη: 02/10/2023

Λήξη: 10/12/2023

Διάρκεια: 2 μήνες 9 ημέρες

Κόστος: 250 ευρώ

Φόρτος εργασίας: 100 ώρες

ECVET: 4

Στόχος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τη χρήση όλων των κοινωνικών δικτύων, ώστε μετά τη λήξη του σεμιναρίου να έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν τα δικά τους προσωπικά προφίλ σε κάθε κοινωνικό δίκτυο, αλλά και προφίλ για την επιχείρηση/οργανισμό τους.

Αιτήσεις εδώ

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Κατηγορία: Νέα,Επιμορφώσεις-Σεμινάρια

Ημερομηνία Λήξης Προβολής: 1 Οκτωβρίου 2023