Γραφείο Διασύνδεσης

Θέση αμειβόμενου υποψήφιου διδάκτορα στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του ΔΠΘ

Αντικείμενο θέσης

  • Εκπόνηση διδακτορικού στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος συγχρηματοδοτούμενου από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση
  • Το ερευνητικό πρόγραμμα αφορά διαθεματική επιστημονική έρευνα με εφαρμογές στον παραγωγικό ιστό
  • Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας θα μελετήσει μεθόδους λήψης αποφάσεων στην παραγωγική διαδικασία (π.χ. αλγόριθμοι προσομοίωσης, βελτιστοποίησης, μηχανικής μάθησης).
  • Η θέση αφορά υλοποίηση αλγορίθμων και υπολογιστικών εφαρμογών

Προφίλ υποψηφίου/ας

  • Διπλωματούχος Μηχανικός
  • Γνώσεις προγραμματισμού
  • Αναλυτική σκέψη και δεξιότητες
  • Άριστη γνώσης Αγγλικής Γλώσσας

Λεπτομέρειες θέσης απασχόλησης

  • Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης και αποδοχών
  • Η διάρκεια της απασχόλησης είναι έως και 27 μήνες

Υποβολή αιτήσεων και επιπλέον πληροφορίες

axanthop@pme.duth.gr

pme.duth.gr/

Πληροφορίες: 25410 79 676

Κατηγορία: Διδακτορικά / Μεταδιδακτορικά,Νέα