Γραφείο Διασύνδεσης

Δωρεάν εξ αποστάσεως πρόγραμμα κατάρτισης με Πιστοποίηση_EduTourism για Επαγγελματίες Τουρισμού και Εκπαιδευτές

Σας ενημερώσουμε ότι στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάδειξη του εκπαιδευτικού τουρισμού για την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς» με ακρωνύμιο «EduTοurism» και MIS 5050713, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020», διοργανώνονται δωρεάν προγράμματα κατάρτισης που απευθύνονται σε εκπαιδευτές και επαγγελματίες τουρισμού και οδηγούν σε δωρεάν Πιστοποίηση.

Τα προγράμματα περιλαμβάνουν:

  • Εξειδικευμένες γνώσεις στον θεματικό / εκπαιδευτικό τουρισμό
  • Θεωρητική εξ αποστάσεως κατάρτιση 65 και 110 ωρών
  • Δωρεάν Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης

Τα θεματικά αντικείμενα κατάρτισης σχετίζονται με:

  • Θεματικές μορφές τουρισμού
  • Ψηφιακή εποχή και Υπηρεσίες εκπαιδευτικού τουρισμού
  • Εναλλακτικές μορφές τουρισμού για ΑμεΑ
  • Προώθηση θεματικού τουρισμού μέσω της παράδοσης (ήθη-έθιμα), του ηλεκτρονικού εμπορίου, της Ιστορίας και της Αρχαιολογίας

Σε ποιους απευθύνεται:

  • Εκπαιδευτές και Επαγγελματίες Τουρισμού, άνεργους, εργαζόμενους, ηλικίας άνω των 18 ετών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το αναλυτικό κείμενο της Πρόσκλησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ιστοσελίδα https://edutourism-project.eu/καθώς και να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους στο παρακάτω link https://shorturl.at/CX128. Επιπλέον, μπορούν να επικοινωνούν με το τμήμα κατάρτισης στο e-mail info@edutourism-project.eu τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:30 π.μ. ‐ 18:00 μ.μ.

Κατηγορία: Επιμορφώσεις-Σεμινάρια,Νέα