Γραφείο Διασύνδεσης

ΠΜΣ «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική» στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Το ΠΜΣ του Τμήματος Γεωγραφίας, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, προσφέρει στους αποφοίτους του επιστημονικές γνώσεις και τεχνικές δεξιότητες σε θέματα εφαρμοσμένης Γεω-Πληροφορικής στα γνωστικά αντικείμενα: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Τηλεπισκόπηση, Χαρτογραφία, Κλιματική Αλλαγή, Φυσικές Καταστροφές, Προστασία Περιβάλλοντος και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Αστική και Περιφερειακή Πολιτική, Ανάπτυξη και Διαχείριση Υπαίθρου, Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός, Μετανάστευση, Γεωπολιτική, Εκπαίδευση και Έρευνα.

Το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 προκηρύσσονται θέσεις μόνο για την ειδίκευση Γ’: Γεωπληροφορική.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/  μέχρι Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023, ώρα 24:00.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του ΠΜΣ υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης (συνδυασμός δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης).

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία, το έντυπο της πρόσκλησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΠΜΣ: https://geography.aegean.gr/geoinformatics/ ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ στο τηλέφωνο: 22510-36472 (09:00-15:00) ή στα e-mail: geoinformatics@aegean.gr και secr-geo@aegean.gr.

Κατηγορία: Μεταπτυχιακές Σπουδές,Νέα

Ημερομηνία Λήξης Προβολής: 23 Σεπτεμβρίου 2023