Γραφείο Διασύνδεσης

Πιστοποιημένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα από το Workearly

To Workearly powered by Reatcode αποτελεί την πιο δημοφιλή εκπαιδευτική υπηρεσία upskilling και reskilling για Τεχνολογικές και Business ειδικότητες τόσο στην Ελλάδα όσο και στα μεγαλύτερα tech hubs του κόσμου, συνεργαζόμενο με κορυφαίους οργανισμούς της Silicon Valley. Απευθύνεται σε οποιονδήποτε επαγγελματία κάθε επιπέδου και εμπειρίας που, είτε προέρχεται από τον χώρο του ΙΤ ή από διαφορετικό κλάδο (Business, HR, Marketing,  Healthcare, Management, Finance) θέλει να μπει ή να εξελιχθεί στην αγορά της τεχνολογίας αποτελεσματικά και γρήγορα. Παρέχει Certified Training Programs τα οποία ακολουθούν πρακτική προσέγγιση για την απόκτηση νέων ικανοτήτων, δεξιοτήτων και εμπειρίας που  απαιτούνται για μια θέση εργασίας σε ένα πραγματικό, ή κοντά στο πραγματικό, εργασιακό περιβάλλον. Σε συνεργασία με την Slack, την μεγαλύτερη εταιρεία messaging για εταιρικές ομάδες στον κόσμο, συνδέει ατομικά τον κάθε εκπαιδευόμενο με τις remote εκπαιδευτικές του ομάδες, έχοντας πρόσβαση σε πλατφόρμες και βάσεις δεδομένων με πραγματικά datasets από γνωστές εταιρείες, αποκτώντας έτσι πραγματική εμπειρία σε υλοποίηση projects παράλληλα με την εκπαίδευση. Επιπλέον, εκτός από την ευέλικτη χρονικά και ασύγχρονη μελέτη, οι εκπαιδευόμενοι έχουν ατομική επίβλεψη και live αξιολογήσεις προόδου. Προγράμματα
  • Data Analyst Bootcamp
  • Data Science for Sports – Sports Analytics School
  • HR  School
  • Python Programming / Web Development
  • IT & Engineering School
  • QA Automation Software Testing
  • Business Analytics & Management
  • Digital Marketing Analytics
  • Healthcare Data Analytics
  • Data Science for Finance – Fintech
  • IT Recruitment
Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Κατηγορία: Επιμορφώσεις-Σεμινάρια,Νέα