Γραφείο Διασύνδεσης

Δικαστική αστυνομία: Η κατανομή των θέσεων για τις 750 προσλήψεις

Στα σκαριά» είναι η σύσταση της Δικαστικής Αστυνομίας, για την οποία θα εκδοθεί προκήρυξη από το υπουργείο Δικαιοσύνης, με την οποία θα πραγματοποιηθεί πρόσληψη συνολικά 750 ατόμων, από ένστολο και πολιτικό προσωπικό. Ειδικότερα, σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείο Δικαιοσύνης με τίτλο: «Επιτάχυνση διαδικασιών στελέχωσης Δικαστικής Αστυνομίας – Τροποποιήσεις Ν. 4963/2022», που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, η προκήρυξη του διαγωνισμού προβλέπεται να διενεργηθεί μέσω ΑΣΕΠ και αφορά την πρόσληψη 600 ατόμων στη Δικαστική Αστυνομία, τα οποία θα κατανεμηθούν στις δικαστικές υπηρεσίες της χώρας και θα αποτελούν το ένστολο και ένοπλο προσωπικό, που θα εκτελεί αστυνομικά καθήκοντα. Επίσης, προβλέπεται η πρόσληψη έως και 150 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων για το πολιτικό προσωπικό, που θα εκτελούν καθήκοντα πραγματογνωμόνων.

Κατανομή των θέσεων

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, για την πρώτη εφαρμογή του νόμου στην Υπηρεσία Δικαστικής Αστυνομίας αστυνομικού τομέα συστήνονται 600 οργανικές θέσεις, οι οποίες κατανέμονται σε κλάδους, ως εξής:
  • 30 θέσεις για τον κλάδο ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας
  • 70 θέσεις για τον κλάδο ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας
  • 500 θέσεις για τον κλάδο ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας.
Ακόμα, για την πρώτη εφαρμογή του νόμου στην Υπηρεσία Δικαστικής Αστυνομίας πολιτικού τομέα συστήνονται 150 οργανικές θέσεις κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, οι οποίες κατανέμονται σε κλάδους και ειδικότητες, ως εξής:
  • 50 θέσεις για τον Κλάδο ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού (Νομικών), με καθήκοντα τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης ή ανακριτικών πράξεων, καθώς και την υποβοήθηση του έργου των
  • δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών,
  • πέντε θέσεις για τον Κλάδο ΠΕ Πληροφορικής, ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής (Software) και πέντε θέσεις για τον Κλάδο ΤΕ Πληροφορικής, ειδικότητας ΤΕ Πληροφορικής (Software ή Hardware) με αρμοδιότητα την παροχή επιστημονικής και τεχνικής συνδρομής στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς επί θεμάτων πληροφορικής, επιστήμης ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμματισμού, διαδικτύου και συναφών θεμάτων, των οποίων η έρευνα, μελέτη και ανάλυση απαιτούν ειδικές επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις,
  • 25 θέσεις για τον Κλάδο ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού και 15 θέσεις για τον Κλάδο ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ειδικότητας ΤΕ Λογιστικού, με αρμοδιότητα την παροχή επιστημονικής και τεχνικής συνδρομής στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς επί θεμάτων λογιστικής, οικονομίας, χρηματιστηριακών συναλλαγών και συναφών θεμάτων, των οποίων η έρευνα, μελέτη και ανάλυση απαιτούν ειδικές επιστημονικές γνώσεις,
  • 20 θέσεις για τον Κλάδο ΠΕ Μεταφραστών – Διερμηνέων, ειδικότητας ΠΕ Μεταφραστών – Διερμηνέων, με αρμοδιότητα την παροχή επιστημονικής συνδρομής στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς επί θεμάτων μετάφρασης εγγράφων συνταγμένων σε αλλοδαπή γλώσσα ή σύνταξης εγγράφων προς αλλοδαπές αρχές στην αντίστοιχη γλώσσα, καθώς και τη μετάφραση δικογράφων που αφορούν σε αλλοδαπούς διαδίκους ή κατηγορούμενους ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης στη γλώσσα τους και τη διερμηνεία στο πλαίσιο ποινικής, αστικής ή διοικητικής δίκης, όποτε κρίνεται αναγκαίο από τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές,
  • τρεις θέσεις για τον Κλάδο ΠΕ Ιατρών, ειδικότητας ΠΕ Ιατρών (όλες οι ειδικότητες) πέντε θέσεις για τον Κλάδο ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, ειδικότητας ΤΕ Επισκεπτών Υγείας και δύο θέσεις για τον Κλάδο ΤΕ Νοσηλευτικής, ειδικότητας ΤΕ Νοσηλευτικής με αρμοδιότητα την παροχή επιστημονικής συνδρομής στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς επί ιατρικών και φαρμακευτικών θεμάτων, θεμάτων δημόσιας υγείας, θεμάτων κοινωνικής πρόνοιας και συναφών θεμάτων, των οποίων η έρευνα, μελέτη και ανάλυση απαιτούν ειδικές επιστημονικές γνώσεις,
  • επτά θέσεις για τον Κλάδο ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας ΠΕ Μηχανολόγων – Μηχανικών
  • τρεις θέσεις για τον Κλάδο ΤΕ Μηχανικών, ειδικότητας ΤΕ Μηχανολόγων – Μηχανικών, με αρμοδιότητα την παροχή επιστημονικής συνδρομής στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς επί τεχνολογικών ζητημάτων, πολεοδομικών θεμάτων, ζητημάτων που σχετίζονται με τεχνικές προδιαγραφές σε δημόσιους διαγωνισμούς και συναφών θεμάτων, των οποίων η έρευνα, μελέτη και ανάλυση απαιτούν ειδικές επιστημονικές γνώσεις,
  • επτά θέσεις για τον Κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος, ειδικότητας ΠΕ Περιβάλλοντος και τρεις θέσεις για τον Κλάδο ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, ειδικότητας ΤΕ Δασοπονίας, με αρμοδιότητα την παροχή επιστημονικής συνδρομής στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς επί περιβαλλοντικών ζητημάτων, ζητημάτων διαχείρισης απορριμμάτων, θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης και συναφών θεμάτων, των οποίων η έρευνα, μελέτη και ανάλυση απαιτούν ειδικές επιστημονικές γνώσεις.
Μπορείτε να διαβάσετε το νομοσχέδιο, πατώντας εδώ.

Κατηγορία: Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις,Νέα