Γραφείο Διασύνδεσης

Παράταση στη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Π.Μ.Σ. «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς» του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Σας ενημερώνουμε ότι δόθηκε Παράταση στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς» του ΤΜΟΔ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 έως τις 3 Σεπτεμβρίου 2023.

Το εν λόγω πρόγραμμα είναι χρονολογικά από τα πρώτα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με 19 χρόνια επιτυχημένης πορείας.

Το Π.Μ.Σ. Ο.ΔΙ.Μ. οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) στην Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς με τις κατευθύνσεις:

Το ΠΜΣ Ο.ΔΙ.Μ. το ακαδ. έτος 2023-2024 θα υλοποιηθεί με εκπαιδευτικές διαδικασίες πλήρως εξ αποστάσεως με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας σύγχρονης εκπαίδευσης.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 75 (εβδομήντα πέντε).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου https://nautilus.aegean.gr/ μέχρι την Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου  2023 και ώρα 23:59.

Η Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο Παράταση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2023-24 | ΠΜΣ Ο.ΔΙ.Μ..

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://odim.aegean.gr/, στην ηλεκτρονική διεύθυνση odim_gram@chios.aegean.gr ή στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., τηλ.: 2271035422, 2271035402.

Γραμματεία ΠΜΣ Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς
Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης
Πολυτεχνική Σχολή
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
τηλ.: 22710-35422

email: odim_gram@chios.aegean.gr

web: odim.aegean.gr

facebook: www.facebook.com/odim.aegean.gr

Κατηγορία: Μεταπτυχιακές Σπουδές,Νέα

Ημερομηνία Λήξης Προβολής: 4 Σεπτεμβρίου 2023