Γραφείο Διασύνδεσης

Π.Μ.Σ. «Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου» στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.):

“Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου” Ακαδ. Έτους 2023-2024

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει τη λειτουργεία του Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου» το οποίο προβλέπεται να πραγματοποιηθεί με σπουδές εξ’ αποστάσεως διαδικασίας (ηλεκτρονικής-εξ’ αποστάσεως)  για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με ομώνυμο τίτλο.

Το εν λόγω Π.Μ.Σ. στοχεύει να καταρτήσει ειδικούς που θα αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας: σε εταιρείες και οργανισμούς, τοπικές αρχές, υπουργεία, πρεσβείες, ΜΜΕ, να τελειοποιήσει το γνωστικό υπόβαθρο συναφών επαγγελμάτων, να δώσει νέα επαγγελματική κατεύθυνση αλλά και να προετοιμάσει σε περαιτέρω ερευνητική δραστηριότητα, όπως εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Στην ιστοσελίδα https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?t=31155

και στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. https://geography.aegean.gr/humangeography/index.php έχει αναρτηθεί η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/  από τις 02.05.2023 μέχρι 22.09.2023 και ώρα 23:59, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf

Κατηγορία: Νέα,Μεταπτυχιακές Σπουδές

Ημερομηνία Λήξης Προβολής: 23 Σεπτεμβρίου 2023