Γραφείο Διασύνδεσης

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Αιγαίου: Επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο “Πιστοποιημένος ειδικός του ChatGPT”