Γραφείο Διασύνδεσης

ΔΠΜΣ του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος με τίτλο: «Ψηφιακές και Ήπιες Δεξιότητες στις Επιστήμες της Αγωγής»

Προκήρυξη νέου κύκλου εισαγωγής (Ε’ κύκλος) για το έτος 2024 (έναρξη Μάρτιος 2024).

Η έναρξη των μαθημάτων αναμένεται τον Μάρτιο του 2024 και το πρόγραμμα είναι διάρκειας τριών εξαμήνων.

Η υποβολή δικαιολογητικών προβλέπεται να γίνει από τις 7 Ιανουαρίου έως 4 Φεβρουαρίου 2024 μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (η οποία θα ενεργοποιηθεί στις 7 Ιανουαρίου στην παρούσα ιστοσελίδα στο μενού: -> Υποβολή Αίτησης).

Πριν προβείτε σε οποιανδήποτε άλλη ενέργεια και για την καλύτερη πληροφόρηση σας σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων μελετήστε προσεκτικά την προκήρυξη που επισυνάπτεται:

Προκήρυξη_ΔΠΜΣ-Ψηφιακές & Ήπιες δεξιότητες στις Επιστήμες της Αγωγής_ΙΑΝ_2024

 

Πηγή: https://digital-skills.the.ihu.gr/announcements/

Κατηγορία: Μεταπτυχιακές Σπουδές,Νέα

Ημερομηνία Λήξης Προβολής: 4 Φεβρουαρίου 2024