Γραφείο Διασύνδεσης

Δ.Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομικά Συστήματα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Τεχνο-οικονομικά Συστήματα, που υλοποιείται με συνεργασία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων της 25ης σειράς Μεταπτυχιακών Σπουδών, με έναρξη στο εαρινό ακαδημαϊκό εξάμηνο 2023-2024.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά από τις 30/10/2023 έως και 01/12/2023 κάνοντας εγγραφή ως χρήστες και συμπληρώνοντας την αίτηση στη διεύθυνση: Σύνδεση | Σύστημα υποβολής αιτήσεων για μεταπτυχιακές σπουδές στη ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ (ntua.gr)

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το μεταπτυχιακό έως και την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023.

ΓΕΝΙΚΑ

Το Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) “Τεχνο-Οικονομικά Συστήματα” έχει οργανωθεί και υλοποιηθεί μέσα από τη συνεργασία της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας της Σχολής Ναυτιλίας & Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Στόχος του ΔΠΜΣ είναι να εφοδιάσει στελέχη των Ελληνικών επιχειρήσεων με δεξιότητες και γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να αντεπεξέρχονται στις συνθήκες του σημερινού απαιτητικού εργασιακού περιβάλλοντος. Απώτερος σκοπός είναι όχι μόνο η προσωπική ανάδειξη καθενός από τους αποφοίτους του προγράμματος, αλλά και η συμβολή στη διαμόρφωση υψηλής στάθμης ως προς το εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό.

Το παραπάνω πνεύμα διέπει τόσο την οργάνωση των σπουδών, όσο και την προσπάθεια σύναψης σχέσεων του προγράμματος με Ελληνικούς και διεθνείς φορείς της οικονομικής ζωής και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να δείτε στον Οδηγό Σπουδών.

Προκήρυξη

Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων (30/10/2023 με 01/12/2023)

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το μεταπτυχιακό έως και την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023.

Πηγή: https://www.technoeconomics.epu.ntua.gr/

Κατηγορία: Μεταπτυχιακές Σπουδές,Νέα

Ημερομηνία Λήξης Προβολής: 11 Δεκεμβρίου 2023