Γραφείο Διασύνδεσης

Πρόγραμμα υποτροφιών του Ινστιτούτου McCain-McCain Global Leaders

Το McCain Institute, με έδρα την Ουάσινγκτον, διοργανώνει από το 2014 το πρόγραμμα McCain Global Leaders, με στόχο την υποστήριξη νέων με ηγετικό χαρακτήρα από όλο τον κόσμο, ώστε να αντιμετωπίσουν μελλοντικές διεθνείς προκλήσεις.

Για το 2024 το πρόγραμμα συνίσταται σε 25 υποτροφίες για νέους που δραστηριοποιούνται ενεργά υπέρ της προώθησης της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 12 μηνών, διεξάγεται δια ζώσης και διαδικτυακά και αναζητά υπότροφους που θα ενσαρκώνουν, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, την «κληρονομιά» του Γερουσιαστή John McCain, «υπηρετώντας έναν σκοπό μεγαλύτερο από τον εαυτό τους».

Θεματική για το 2024 ορίζεται η “Υπεράσπιση της Δημοκρατίας” (Defending Democracy). Ως απάντηση στην αυξανόμενη απειλή που αντιμετωπίζει η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ελευθερία σε όλο τον κόσμο, το 2024 McCain Global Leaders Cohort θα διερευνήσει τις πρωταρχικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η δημοκρατία, θα αναλύσει και θα μελετήσει λύσεις που σχετίζονται με τη διασφάλιση της μελλοντικής σταθερότητας της δημοκρατίας σε όλο τον κόσμο.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι 25-40 ετών, να έχουν εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών στη θεματική που επικεντρώνεται το πρόγραμμα στην περιφέρειά τους και να είναι προσηλωμένοι στην υπηρέτηση ενός σκοπού ευρύτερου των στενών προσωπικών τους επιδιώξεων. Στην επιλογή των υποτρόφων θα ληφθούν υπόψη χαρακτηριστικά διαφορετικότητας σε σχέση με το φύλο, την εθνότητα, την αναπηρία, τις πολιτικές απόψεις, την οικονομική κατάσταση και εκπαίδευση.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιοτήτων έχει οριστεί η 15η Μαρτίου 2024.

Για περισσότερες πληροφορίες και για υποβολή υποψηφιότητας μπορεί κανείς να επισκεφθεί τους παρακάτω συνδέσμους στον ιστότοπο του McCain Institute.

McCain Global Leaders Application

Emailleadershipinitiatives@mccaininstitute.org

Πηγή: https://www.eduguide.gr/

  • Λήξη Υποβολής: 3 Μαρτίου 2024

    Τοποθεσία: Εξωτερικό