Γραφείο Διασύνδεσης

Ε.Ε.Ν.Μ.Α.: Πρόγραμμα Υποτροφιών Ναυτιλιακών Σπουδών

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση οικονομικά ασθενέστερων φοιτητών οι οποίοι επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα ναυτιλιακά και ταυτόχρονα η επιβράβευση της αριστείας.

Η Ε.Ε.Ν.Μ.Α. προκηρύσσει το 9ο πρόγραμμα υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, το οποίο περιλαμβάνει τις παρακάτω υποτροφίες με καταληκτική ημερομηνία υποβολής 30/11/2023 15/12/2023.

Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη γραμματεία ΕΕΝΜΑ.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ»
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «BUREAU VERITAS»
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ-ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Μ. ΣΙΜΟΥ»
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «LLOYD’S REGISTER»
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «INSB»
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «LOAD LINE MARINE SA»
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ «ΕΥΔΟΞΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ»
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ BCA – «MSC IN SHIPPING»
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ METROPOLITAN COLLEGE – «MSC INTERNATIONAL MARITIME BUSINESS»
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ RINA

Κριτήρια Επιλογής

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποτροφιών, λαμβανομένων υπόψη των ακολούθων κριτηρίων:

  1. Της βαθμολογίας των υποψηφίων σε συνδυασμό με την αξιολογική κατάταξη του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος προέλευσης.
  2. Της κατοχής ή μη άλλου ισότιμου τίτλου σπουδών. Προτεραιότητα δίδεται σε φοιτητές που δεν κατέχουν άλλο ισότιμο τίτλο σπουδών.
  3. Της γνώσης ξένων γλωσσών και των αντίστοιχων πτυχίων των υποψηφίων.
  4. Της οικονομικής κατάστασης των υποψηφίων.
  5. Της εκτίμησης της γενικής προσωπικότητας των υποψηφίων βάσει των στοιχείων της αίτησης και βάσει προσωπικής συνέντευξης.

Πηγή: https://www.shortsea.gr/csr/programma-ypotrofiwn-eenma/

  • Λήξη Υποβολής: 3 Μαρτίου 2024

    Τοποθεσία: Ελλάδα