Γραφείο Διασύνδεσης

Δύο (2) υποτροφίες σε προπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες με καταγωγή από την Καλλιμασιά Χίου

Το Κληροδότημα Γεωργίου Ζηλανάκη προκηρύσσει δύο υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Οι υποτροφίες, σύμφωνα με τον Οργανισμό του Κληρο­δοτήματος και την υπ’αρ. 2776 Δημόσια Διαθήκη του Γ. Ζηλανάκη που εγκρίθηκε, με το υπ’ αρ. 305 προεδρικό διάταγμα που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 91/2-5-1979, θα δοθούν σε έναν μαθητή και μια μαθήτρια που έχουν αποφοιτήσει το σχ. Έτος 2022-23, με άριστα από το Λύκειο Καλλιμασιάς και έχουν γεννηθεί στην Καλλιμασιά Χίου, εφόσον προσκομίσουν σχετικό πιστοποιητικό (απολυτήριο Λυκείου με άριστα), καθώς και βεβαίωση της Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής, ότι φοιτούν και διακρίνονται για την επίδοσή τους (ήτοι αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων της Σχολής που φοιτούν από την οποία να εξάγεται η επίδοσή τους). Το ποσό της υποτροφίας είναι 300€ κατ’ έτος και η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών μέχρι τις 15/3/2024. Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματέα του Κληροδοτήματος κ. Πλουμή Κουμελά στο τηλ.2271052055 και στη Δ/νση Καλλιμασιά.

Δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση.
  2. Φωτοτυπία Απολυτηρίου Λυκείου.
  3. Βεβαίωσης φοίτησης του ενδιαφερομένου σε Ανώτατη ή Ανώτερη Σχολή
  4. Πιστοποιητικό γεννήσεως και οικογενειακής κατάστασης Δήμου Χίου.
  5. Αντίγραφο ποινικού μητρώου.
  6. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν λαμβάνει άλλη υποτροφία.

Προκήρυξη

Πηγή: https://www.eduguide.gr/

  • Λήξη Υποβολής: 2 Μαρτίου 2024

    Τοποθεσία: Ελλάδα