Γραφείο Διασύνδεσης

REGENERATION ACADEMY ON MARINE ENGINEERING

REGENERATION ACADEMY ON MARINE ENGINEERING

Powered by DNV and supported by Arcadia, Navarone, W Marine

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
12/01/2024 ΕΩΣ 01/02/2024 14:00

 

Το ReGeneration Academy on Marine Engineering Powered by DNV αποτελεί την πρώτη συνεργασία του ReGeneration και του νηογνώμονα DNV, με την ενεργό υποστήριξη και δέσμευση των κορυφαίων ναυτιλιακών εταιρειών Arcadia, Navarone και W Marine. H νέα αυτή πρωτοβουλία στοχεύει στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της εκπαίδευσης των νέων μηχανικών και της πραγματικότητας της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

 

Ο ναυτιλιακός τομέας είναι μια παγκοσμιοποιημένη βιομηχανία η οποία είναι ιδιαίτερα ισχυρή στην Ελλάδα, με χαρακτηριστικά που την ξεχωρίζουν από τις άλλες χερσαίες βιομηχανίες. Το πρόγραμμα θα διερευνήσει τις ιδιαιτερότητες της ναυτικής τεχνολογίας και θα θέσει την προοπτική για το πώς διαφορετικές δεξιότητες από διάφορους κλάδους μηχανικής μπορούν να εφαρμοστούν στη ναυτιλία.

 

Πρόκειται για ένα εντατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα 5 εβδομάδων/70 ωρών (11 Μαρτίου-15 Απριλίου 2024) το οποίο θα υλοποιηθεί μέσω δια ζώσης διδασκαλίας και φυσικής παρουσίας των συμμετεχόντων/ουσών στην Αθήνα,  από τον DNV και θα αποτελείται από 4 διαδοχικές ενότητες που θα καλύπτουν τις παρακάτω θεματικές μέσω διαλέξεων, πρακτικών  παραδειγμάτων και μελετών περιπτώσεων:

 

  • Τις βασικές αρχές της ναυτιλιακής βιομηχανίας και της ναυτιλιακής τεχνολογίας
  • Το διεθνές καθεστώς ασφάλειας και κανονισμών της ναυτιλίας
  • Τις ανάγκες της απαλλαγής από τον άνθρακα και τις αλλαγές που επιφέρει η εν λόγω μετάβαση στη βιομηχανία
  • Τις ευκαιρίες μετασχηματισμού όλων των παραπάνω μέσω των ψηφιακών τεχνολογιών.

 

Σκοπός του ReGeneration Academy on Marine Engineering Powered by DNV είναι να  δώσει την ευκαιρία σε νέους/ες μηχανικούς, που προέρχονται από διάφορους κλάδους, μια λεπτομερή επισκόπηση και εξοικείωση με τις κύριες τεχνικές και εμπορικές πτυχές της ναυτιλιακής βιομηχανίας και τεχνολογίας, της ασφάλειας και του ρυθμιστικού καθεστώτος, του ψηφιακού μετασχηματισμού και της απαλλαγής από τον άνθρακα στη ναυτιλία.

 

*Το Πρόγραμμα δεν καλύπτει έξοδα μετακίνησης και διαμονής τόσο για τα στάδια αξιολόγησης όσο και για όλα τα στάδια εκπαίδευσης.

 

Περισσότερες πληροφορίες για  τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των διαλέξεων θα βρείτε στους όρους του Προγράμματος.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Πτυχιούχοι
Απόφοιτοι/ες ελληνικών ή ισοδύναμων αλλοδαπών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Πανεπιστήμια / Πολυτεχνικές Σχολές) που να σχετίζονται με σπουδές στη Θαλάσσια Εφαρμοσμένη Μηχανική με ενδεικτικές τις παρακάτω ειδικότητες:

• Σχολές Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
• Σχολές Μηχανολόγων Mηχανικών
• Σχολές Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
• Σχολές Χημικών Μηχανικών
• Μεταπτυχιακά προγράμματα σε τομείς που σχετίζονται με τις παραπάνω σχολές

*και όσοι/ες αναμένουν το πτυχίο τους εντός τριμήνου ή εκκρεμεί η πτυχιακή εργασία.

Νέοι/ες

Έως και 29 ετών, καθώς το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους στο ξεκίνημα της σταδιοδρομίας τους.

Μηδενική ή περιορισμένη εργασιακή εμπειρία

Εργασιακή εμπειρία από 0 έως 3 χρόνια πλήρους απασχόλησης, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών σε αντικείμενο συναφές με τις σπουδές.

Εξωακαδημαϊκές δραστηριότητες
Ενεργή συμμετοχή σε εξωακαδημαϊκές δραστηριότητες (π.χ. εθελοντισμός, αθλητισμός, επιχειρηματικότητα, καλλιτεχνικά και οποιαδήποτε άλλη μη ακαδημαϊκή δραστηριότητα).

Training Partner

 DNV 

To training της ReGeneration Academy on Marine Engineering powered by DNV αναλαμβάνει ο νηογνώμονας DNV.

 

Πηγή: https://www.regeneration.gr/regen-academy/regeneration-academy-on-marine-enginering/

Κατηγορία: Επιμορφώσεις / Σεμινάρια,Νέα

Ημερομηνία Λήξης Προβολής: 1 Φεβρουαρίου 2024