Γραφείο Διασύνδεσης

Πρόσκληση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος