Γραφείο Διασύνδεσης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφεροντος για την Ένταξη Νεοφυών Καινοτόμων Επιχειρηματικών Ομάδων και Νεοφυών Καινοτόμων ΜμΕ στη Θ.Ε.Α.