Γραφείο Διασύνδεσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων του ΔΙΠΑΕ