Γραφείο Διασύνδεσης

Προκήρυξη Θέσης Υποψήφιου/ας Διδάκτορος στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην υπ’ αριθμ. 26/07.12.2023 συνεδρίασή της, λαμβάνοντας υπόψη τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) θέσης υποψήφιου/ας διδάκτορος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Εργαστήριο Προηγμένων Υλικών & Ηλεκτροχημικής Τεχνολογίας στο παρακάτω αντικείμενο:

«Βελτιστοποίηση της Τεχνικής Πυρόλυσης Ψεκασμού Διαλύματος για την Παρασκευή Κεραμικών Λειτουργικών Υμενίων σε Κυψέλες Στερεού Οξειδίου» («Optimization of the Solution Spray Pyrolysis Technique for  fabrication of Functional Ceramic Films in Solid Oxide Cells»)

Προθεσμία υποβολής: 08-01-2024 έως 31-01-2024

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mre@uowm.gr τα εξής:

 1. Βιογραφικό σημείωμα
 2. Δισέλιδη πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σε ένα από τα διαθέσιμα επιστημονικά αντικείμενα που έχει καθορίσει η Συνέλευση του Τμήματος και αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη. Η πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει τον τίτλο της διατριβής, γενική παρουσίαση του ερευνητικού αντικειμένου και αντιπροσωπευτική βιβλιογραφία (επισυνάπτεται)
 3. Κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλει στην πληρέστερη αξιολόγησή τους (π.χ. αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας, διακρίσεις κλπ)
 4. Έντυπη αίτηση (επισυνάπτεται) PHD_APPLICATION
 5. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος
 6. Βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., όπου απαιτούνται
 7. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών
 8. Αντίγραφο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (αν υπάρχει)
 9. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών
 10. Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές
 11. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας

Πηγή: https://www.uowm.gr/epikairotita/anakoinoseis/prokiryxi-thesis-ypopsifioy-as-didaktoros-_-tmima-michanikon-orykton-poron/

Κατηγορία: Διδακτορικά / Μεταδιδακτορικά,Νέα

Ημερομηνία Λήξης Προβολής: 31 Ιανουαρίου 2024