Γραφείο Διασύνδεσης

Προκήρυξη σεμιναρίου «Ευρωπαϊκή Διαχείριση της Μετανάστευσης από την Ανατολική Μεσόγειο»

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Εξ αποστάσεως Εκπαιδευτικό Σεμινάριο (webinar)

«Ευρωπαϊκή Διαχείριση της Μετανάστευσης

από την Ανατολική Μεσόγειο»

4/3 έως 1/4/2024

καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 26/2/2024

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο εξ αποστάσεως με τίτλο «Ευρωπαϊκή Διαχείριση της Μετανάστευσης από την Ανατολική Μεσόγειο», το οποίο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, και το οποίο απευθύνεται σε φοιτητές και σπουδαστές, σε πτυχιούχους και ερευνητές ΑΕΙ όλων των επιστημονικών κατευθύνσεων, σε σπουδαστές Στρατιωτικών, Αστυνομικών και Παραγωγικών Σχολών Λιμενικού Σώματος, σε άλλους χειριστές θεμάτων μετανάστευσης καθώς και σε εκπροσώπους περιφερειακών ή τοπικών αρχών, ΜΚΟ και την Κοινωνία των Πολιτών.

Για το εν λόγω σεμινάριο θα διατεθούν 25 υποτροφίες δωρεάν συμμετοχής, οι οποίες απευθύνονται σε στελέχη του Ελληνικού Δημοσίου (κατόπιν υποδείξεως από τις σχετικές υπηρεσίες που θα λάβουν επιστολή για ορισμό υποτρόφων), και δη κατά προτεραιότητα σε όσα στελέχη του Ελληνικού Δημοσίου έχουν άμεση επιχειρησιακή εμπλοκή σε θέματα μετανάστευσης, προσφύγων, διαχείρισης εξωτερικών συνόρων, ασύλου και συναφών δράσεων.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση της Μετανάστευσης». Αποτελεί το πρώτο του κύκλου τριών εκπαιδευτικών σεμιναρίων, εκ των οποίων τα δύο επόμενα, «Δίκαιο Ασύλου και Προσφύγων: Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Εξελίξεις» & «Διαχείριση των Εξωτερικών Συνόρων της ΕΕ στον Έβρο, στο Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο» είναι προγραμματισμένα για τον Μάιο και τον Ιούνιο 2024 αντίστοιχα.   

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Καθηγητής Γιάννης Βαληνάκης, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών. Συντονιστής του κύκλου των σεμιναρίων είναι ο Επίκουρος Καθηγητής Ιωάννης Στριμπής.

Οι διαλέξεις του σεμιναρίου θα λαμβάνουν χώρα

κάθε Δευτέρα και Πέμπτη από 16.00 έως 19.00, από τις 4 έως 21 Μαρτίου 2024

το δε εργαστήριο ερευνητών θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαρτίου 2024.

Η εξέταση για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης ΚΕΔΙΒΙΜ θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 1 Απριλίου 2024

Τι προσφέρει το εκπαιδευτικό σεμινάριο:

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τις εξωτερικές διαστάσεις της διαχείρισης της μετανάστευσης προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), τόσο στο επίπεδο των θεσμών και οργάνων της ΕΕ όσο και σε αυτό των επιμέρους κρατών μελών της. Ειδική έμφαση θα δοθεί στις προκλήσεις που θέτουν οι μεταναστευτικές ροές από και στην Ανατολική Μεσόγειο. Βασική του επιδίωξη είναι να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με τα απαραίτητα γνωστικά και μεθοδολογικά εργαλεία για την ανάλυση του φαινομένου των μεταναστευτικών/προσφυγικών ροών προς την ΕΕ μέσω της Ανατολικής Μεσογείου (ιδιαίτερα της Τουρκίας, η οποία αποτελεί βασική πύλη εισόδου προσώπων από την Ασία και την Αφρική) και την κατανόηση των ζυμώσεων και εξελίξεων για την διαμόρφωση ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής και συνολικής διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ στην Ανατολική Μεσόγειο. Το πρόγραμμα θα ενισχύσει τους συμμετέχοντες/τις συμμετέχουσες ως προς την ικανότητα συμβολής τους στην υιοθέτηση και εφαρμογή θεσμικών και άλλων εργαλείων για την ολοκληρωμένη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών προς χώρες της ΕΕ.

Οι συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν όλες τις θεματικές ενότητες του σεμιναρίου θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Προαιρετικά, οι συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν όλες τις θεματικές ενότητες του σεμιναρίου και θα επιτύχουν σε τεστ πολλαπλών επιλογών στο τέλος του σεμιναρίου, θα λάβουν Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στην «Ευρωπαϊκή Διαχείριση της Μετανάστευσης στην Ανατολική Μεσόγειο» από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΕΚΠΑ.

Πρόγραμμα εκπαιδευτικού σεμιναρίου

 

Θεματ. Ενότητες

 

Ημερομηνία

 

Τίτλος

 

1η

 

 

4/3/2024

16.00-19.00

 

Σύγχρονες μορφές μετανάστευσης – Ιστορικό πλαίσιο των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών προς την ΕΕ

 

2η

 

7/3/2024

16.00-19.00

 

 Διεθνείς κρίσεις και μετανάστευση: Μέση Ανατολή – Αφρική

 

3η

 

 

11/3/2024

16.00-19.00

 

Η εξωτερική διάσταση της Ευρωπαϊκής διαχείρισης προσφυγικών/μεταναστευτικών κρίσεων: από το 2015 μέχρι σήμερα

 

4η

 

 

14/3/2024

16.00-19.00

 

Ο Ρόλος της Τουρκίας στην διαχείριση της μετανάστευσης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση

 

5η

 

 

21/3/2024

16.00-19.00

 

Ο Ειδικός Ρόλος της Ελλάδας – Ενσωμάτωση/ ρόλος

κρατικών δομών και κοινωνίας πολιτών

 

 

 

 

 

 

 

 

28/3/2024

18.00-20.00

 

 

Εργαστήριο ερευνητών (προαιρετική συμμετοχή)*

 

 

 

 

1/4/2024

18.30-19.30

 

Γραπτή εξέταση (δοκιμασία πολλαπλών επιλογών, προαιρετική συμμετοχή)

 

 

 

 

 

* Μόνο για την ερευνητική ομάδα (δόκιμοι Ερευνητές/δόκιμοι βοηθοί Ερευνητές)

Ομιλητές *

-Γιάννης Βαληνάκης, Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας JM

-Στέφανος Βαλλιανάτος, Δρ. Διεθνούς Πολιτικής, Διευθυντής του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού

-Αλέξανδρος Ζαβός, τ. Πρόεδρος Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής

-Χρήστος Ζιώγας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

-Εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής

-Εκπρόσωπος Ύπατης Αρμοστείας ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

-Εκπρόσωπος FRONTEX

-Εκπρόσωπος Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Ασύλου και Υποδοχής

-Εκπρόσωπος ΕΛ.ΑΣ.

-Εκπρόσωπος ΛΣ-ΕΑ

-Εκπρόσωποι οργανώσεων κοινωνίας των πολιτών

-Παναγιώτα Μανώλη, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

-Μαρίνα Σκορδέλη, Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet

-Ιωάννης Στριμπής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

-Άγγελος Τραμουντάνης, Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας, ΕΚΚΕ

-Δημήτριος Τριανταφύλλου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

*Ενδέχεται να υπάρξουν αντικαταστάσεις με ομιλητές αναλόγου επιπέδου

  

Παρακολούθηση

Υπάρχει δυνατότητα σύγχρονης παρακολούθησης μέσω της πλατφόρμας Webex ή ασύγχρονης παρακολούθησης από την επόμενη μέρα από την πραγματοποίηση της κάθε θεματικής ενότητας μέσω του eclass(εγγραφή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΕΚΠΑ “Κυβέλη”). Μέχρι την λήξη των σεμιναρίων οφείλει ο συμμετέχων να έχει παρακολουθήσει όλες τις ενότητες προκειμένου να λάβει Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα είναι 100 ευρώ (εξαιρούνται οι Υπότροφοι που θα το παρακολουθήσουν δωρεάν) και καταβάλλονται πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Για κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων/ανέργους τα δίδακτρα είναι 80 ευρώ.

 

Ερευνητικές δυνατότητες

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, θα επιλεγούν 10-12 συμμετέχοντες ως δόκιμοι Ερευνητές/δόκιμοι Βοηθοί Ερευνητές για περίοδο τριών (3) μηνών με βάση το επίπεδο των γνώσεών τους και την συνάφεια των σπουδών τους ή την επαγγελματική τους εμπειρία. Οι δόκιμοι Ερευνητές/Βοηθοί Ερευνητές θα αναλάβουν να συντάξουν ερευνητική εργασία στην θεματική ενότητα που θα τούς ανατεθεί. Μετά την επιτυχή εκπόνηση και υποβολή της εργασίας θα ανακηρύσσονται Ερευνητές/Βοηθοί Ερευνητές για μία πρόσθετη περίοδο τριών (3) μηνών με βάση την αξιολόγηση της ερευνητικής εργασίας που θα υποβληθεί. Οι ενδιαφερόμενοι εκδηλώνουν το ενδιαφέρον στο emailτου Κέντρου μετά το εργαστήριο ερευνητών που θα λάβει χώρα στις 28/3/2024.

Υποβολή υποψηφιοτήτων

Για την υποβολή υποψηφιοτήτων είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της Αίτησης Συμμετοχής  την οποία μπορείτε να βρείτεΕΔΏ (εγγραφή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΕΚΠΑ “Κυβέλη”). Απαιτείται δημιουργία λογαριασμού αν δεν προϋπάρχει.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024.

Για την συμμετοχή υποτρόφων που υποδεικνύουν οι υπηρεσίες οι οποίες έχουν λάβει σχετική επιστολή η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024.

Μετά την έγκριση των αιτήσεων και την εγγραφή, στο e-class της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “Κυβέλη” θα αναρτηθεί ο Οδηγός Σπουδών και θα αναρτώνται οι βιντεοσκοπήσεις και άλλο εκπαιδευτικό υλικό των εισηγητών.

 

Επικοινωνία: 2131302659 –  jmcenter-athens@pspa.uoa.gr   

 

Υπεύθυνος εκπαιδευτικών προγραμμάτων: Επίκουρος Καθηγητής Ιωάννης Στριμπής

Προκήρυξη 4-3-24

Κατηγορία: Επιμορφώσεις / Σεμινάρια,Νέα

Ημερομηνία Λήξης Προβολής: 23 Φεβρουαρίου 2024