Γραφείο Διασύνδεσης

ΠΜΣ «Σπουδές στη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο: Πολιτισμός και Διεθνείς Σχέσεις»

 • Ίδρυμα: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών

  Τμήμα: Πανεπιστημιακό Κέντρο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών

  Πόλη: Θέρμη, Θεσσαλονίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 (πλήρης φοίτηση) 6 (μερική φοίτηση)

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλικά

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Διεπιστημονικά προγράμματα που αφορούν τις τέχνες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες,Ανθρωπιστικές Τέχνες

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Β’ 2177/12.06.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2.500

  URL Ιστοσελίδας: https://www.ihu.gr/ucips/el/postgraduate-programmes-el/blacksea-el

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30 Σεπτεμβρίου 2023