Γραφείο Διασύνδεσης

ΠΜΣ “ANIMATION Δισδιάστατο και Τρισδιάστατο Κινούμενο σχέδιο” στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Animation αποτελεί ένα νέο πρόγραμμα που προτείνεται από το Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Σήμερα η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών μας έχει οδηγήσει στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση επηρεάζοντας σημαντικά τον τρόπο που ζούμε, επικοινωνούμε, κοινωνικοποιούμαστε και μαθαίνουμε. Σήμερα, με τις σημαντικές δυνατότητες που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες είναι αναγκαία η χαρτογράφηση των νέων μορφών κινηματογραφικής αφήγησης και έκφρασης καθώς επίσης και ο προσδιορισμός των δυνατοτήτων και των αναγκαιοτήτων που δημιουργούνται στην εποχή των ψηφιακών μέσων.

Υπάρχει σαφής αναγκαιότητα της οριοθέτησης παραμέτρων και ποιοτικών χαρακτηριστικών στην παραγωγή των οπτικοακουστικών προϊόντων και κατ’ επέκταση στην δημιουργία του animation και των ποικίλων εφαρμογών του. Η αναγκαιότητα της δημιουργίας του Π.Μ.Σ. τοποθετείται σε μια μεγάλη αντίθεση που κυριαρχεί στο πεδίο του οπτικοακουστικού γραμματισμού και παραγωγής στην Ελλάδα.

Από την μια μεριά παρατηρείται μια ραγδαία ανάπτυξη του animation και συνεχώς αυξανόμενη τάση της ενσωμάτωσης του στις οπτικοακουστικές παραγωγές, όπως στον κινηματογράφο, στην διαφήμιση, στις τηλεοπτικές παραγωγές καθώς επίσης και στις διαδραστικές και web εφαρμογές. Πιο συγκεκριμένα, με την βοήθεια των νέων τεχνολογιών το κόστος παραγωγής animation έχει μειωθεί σημαντικά, ενώ το μέσον έχει γίνει για τον ίδιο λόγο πολύ δημοφιλές στο ευρύτερο κοινό και τους δημιουργούς. Έτσι οι εφαρμογές του animation έχουν απλωθεί σε όλα τα πεδία της Οπτικής Επικοινωνίας. Από την άλλη μεριά, δεν υπάρχει, θεσμικά σε επίπεδο τυπικής μάθησης, ανάλογη υποστήριξη, παρότι η βούληση της πολιτείας για την σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή για την περεταίρω ανάπτυξη του τομέα είναι δεδομένη.

Έτσι λοιπόν, αυτό το Π.Μ.Σ. είναι το μοναδικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ελλάδα στο πεδίο του animation, σε αντίστιξη με την εκρηκτική άνοδο του ενδιαφέροντος και της παραγωγής στο πεδίο (συμπεριλαμβανομένου του motion typography και gamification εφαρμογών).

Πιο συγκεκριμένα, προσφέρει την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στα εργαλεία της Οπτικής Επικοινωνίας μέσω της κινούμενης εικόνας, διερευνά την ανάπτυξη της οπτικής επικοινωνίας μέσω των animation gamification εφαρμογών (3D mapping projection, augmenting reality κλπ.) και χαρτογραφεί τις νέες μορφές της κινηματογραφικής αφήγησης και έκφρασης. Επιπλέον, σε ένα ευρύτερο επίπεδο, αυτό το Π.Μ.Σ. προσδιορίζει τις δυνατότητες και τις αναγκαιότητες που δημιουργούνται στην εποχή των ψηφιακών μέσων και της 4ης βιομηχανική επανάστασης και οριοθετεί τις παραμέτρους κα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά παραγωγής animation και των περιμετρικών εφαρμογών του.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Ενενήντα (90) ECTS

ΗΜ/ΝΙΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

08/01/2024 ΕΩΣ ΤΗΝ 12/2/2024

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Συνολικά 3.000 €

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

4 MAΡΤΙΟΥ 2024

Κατηγορία: Μεταπτυχιακές Σπουδές,Νέα

Ημερομηνία Λήξης Προβολής: 12 Φεβρουαρίου 2024