Γραφείο Διασύνδεσης

Πιστοποιητικά καριέρας από την Google

Ευέλικτα προγράμματα κατάρτισης στο διαδίκτυο, σχεδιασμένα για να αποκτήσετε επαγγελματικές δεξιότητες σε ταχύτατα αναπτυσσόμενους τομείς σταδιοδρομίας με υψηλή ζήτηση όπως υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων, διαχείριση έργων, ανάλυση δεδομένων, σχεδιασμός εμπειρίας χρήστη, διαθέσιμα στο Coursera.org. Δεν απαιτείται σχετική εμπειρία ή πτυχίο.

Περισσότερες πληροφορίες

Πηγή: https://grow.google/intl/el/google-career-certificates/

Κατηγορία: Νέα,Επιμορφώσεις-Σεμινάρια