Γραφείο Διασύνδεσης

Π.Μ.Σ. «Ολοκληρωμένη Σχεδίαση ΚαινοτόμωνΠροϊόντων (ΟΣΚΠ)» – “Integrated Product Design & Innovation (IPDI)” στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου
(http://www.syros.aegean.gr) οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων
Προϊόντων (ΟΣΚΠ)» – “Integrated Product Design & Innovation (IPDI)”
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Ολοκληρωμένη Σχεδίαση
Καινοτόμων Προϊόντων (MSc in Integrated Product Design and Innovation)», ενενήντα (90)
Πιστωτικών Μονάδων (ECTS).

Κατηγορία: Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις