Γραφείο Διασύνδεσης

Καθημερινή ενημέρωση Πέμπτη 31/08/23

KIOS Research and Innovation Center of Excellence (KIOS CoE): Research Engineer (Computer Vision)

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Θέσεις εργασίας στην DTS CLOUD SECURITY

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Εκπαιδευτικός στο Σωματείο ΚΕΑΝ

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Προσλήψεις Μηχανικών στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Πρακτική Άσκηση στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Ίδρυση και λειτουργία νέου Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Identity, Education and Competences for Democratic Culture» («Ταυτότητα, Εκπαίδευση και Ικανότητες για Δημοκρατικό Πολιτισμό»)

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Π.Μ.Σ. “Μη Επανδρωμένα Αυτόνομα και Τηλεκατευθυνόμενα Συστήματα” στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε.- TURBOMED»

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

ERC Synergy Grant PhD Student Scholarship

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Δωρεάν εξ αποστάσεως πρόγραμμα κατάρτισης με Πιστοποίηση_EduTourism για Επαγγελματίες Τουρισμού και Εκπαιδευτές

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 

Κατηγορία: Νέα