Γραφείο Διασύνδεσης

Ημερίδες παρουσίασης των ερευνητικών υποδομών e-Aegean CulTour και e-Aegean R&D Network στη Μυτιλήνη

Την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023 και την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023, από τις 09:00 έως τις 15:00, θα πραγματοποιηθούν ημερίδες παρουσίασης των ερευνητικών υποδομών e-Aegean CulTour και e-Aegean R&D Network αντίστοιχα, στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Γεωγραφίας στον Λόφο του Πανεπιστημίου στη Μυτιλήνη. Στόχος των δύο ημερίδων είναι αφενός η παρουσίαση των εργασιών και των αποτελεσμάτων στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων και αφετέρου η διασύνδεση των ερευνητικών ομάδων των δύο έργων με stakeholders, όπως η Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα Επιμελητήρια και Επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα.

Σας καλούμε να σημειώσετε τις παραπάνω ημερομηνίες στο ημερολόγιό σας και ευελπιστούμε ότι θα μας τιμήσετε με την παρουσία σας και τη συμμετοχή σας στις εργασίες των ημερίδων.

Τα έργα «[e- Aegean R&D Network] Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Αιγαίου Αρχιπελάγους: Ενίσχυση Περιφερειακής Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας & Αριστείας» (κωδ. MIS 5046494) και «[e-Aegean CulTour] Διαπεριφερειακός Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιγαίου Αρχιπελάγους στον Πολιτισμό και Τουρισμό» (κωδ. MIS 5047046), εντάσσονται στη δράση υποστήριξης της Περιφερειακής Αριστείας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους.

Κατηγορία: Νέα,Επιμορφώσεις-Σεμινάρια

Ημερομηνία Λήξης Προβολής: 30 Σεπτεμβρίου 2023