Γραφείο Διασύνδεσης

Εκπαιδευτική πλατφόρμα του Ιδρύματος Ωνάση: Ενσωμάτωση των podcasts στην εκπαίδευση

Τα podcasts μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στην εκμάθηση νέου εκπαιδευτικού υλικού, επειδή δίνουν τη δυνατότητα στον καθένα να τα ακούσει οπουδήποτε κι αν βρίσκεται και όσες φορές θέλει. Η ενσωμάτωσή τους στην εκπαίδευση μπορεί να γίνει σε όλες τις βαθμίδες και κάποιες ενδεικτικές προτάσεις για τη χρήση τους είναι οι εξής:

Κατηγορία: Επιμορφώσεις / Σεμινάρια,Νέα