Γραφείο Διασύνδεσης

Δύο (2) πλήρως χρηματοδοτούμενες μεταδιδακτορικές ερευνητικές θέσεις στο Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών του ΑΠΘ

Το Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών (AIIA Lab, AIIA.CVML R&D group) της Σχολής Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) έχει δύο ανοιχτές μεταδιδακτορικές ερευνητικές θέσεις. Ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος πρέπει να έχει ισχυρό θεωρητικό ή/και εφαρμοσμένο υπόβαθρο στο τομείς του machine learning και του computer vision, με έμφαση στο deep learning. Οι πιθανοί (όχι αποκλειστικοί) τομείς εφαρμογών περιλαμβάνουν ρομποτική/αυτόνομα συστήματα και ψηφιακά μέσα.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση στα αγγλικά παρακάτω:

The Artificial Intelligence and Information Analysis Laboratory (AIIA Lab, AIIA.CVML R&D group) of the School of Informatics, Aristotle University of Thessaloniki, Greece (AUTH) has two open postdoctoral research positions. The interested applicant must have strong theoretical and/or applied background in machine learning and computer vision, with an emphasis on deep learning. Potential (not exclusive) application domains include robotics/autonomous systems and digital media.

Research topics:

 • Extreme visual and social media data analytics for natural disasters
 • Visual drone-based industrial pipeline inspection
 • Deep digital media analysis
 • New decentralized deep learning methods
 • Fast embedded drone visual analysis
 • Support International Artificial Intelligence Doctoral Academy (AIDA)

The Artificial Intelligence and Information Analysis Laboratory (AIIA Lab, AIIA.CVML R&D group) of the School of Informatics, Aristotle University of Thessaloniki, Greece (AUTH) has two open postdoctoral research positions. The interested applicant must have strong theoretical and/or applied background in machine learning and computer vision, with an emphasis on deep learning. Potential (not exclusive) application domains include robotics/autonomous systems and digital media.

Research topics:

 • Extreme visual and social media data analytics for natural disasters
 • Visual drone-based industrial pipeline inspection
 • Deep digital media analysis
 • New decentralized deep learning methods
 • Fast embedded drone visual analysis
 • Support International Artificial Intelligence Doctoral Academy (AIDA)

Horizon Europe projects that just started or are expected to start soon:

TEMA Horizon 2022 Project (2022-2026)

AI4Europe Horizon 2022 Project (2022-2025)

SIMAR Horizon 2022 Project (2022-2025)

Application

The interested candidate must send an e-mail to Prof. Ioannis Pitas pitas@csd.auth.gr.

Πηγή: https://www.eduguide.gr/

Κατηγορία: Διδακτορικά / Μεταδιδακτορικά,Νέα