Γραφείο Διασύνδεσης

Διαγωνισμός Καινοτομίας EU-CONEXUS

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο για την Ευφυή Αειφόρο Διαχείριση της Αστικής Παράκτιας Ζώνης EU-CONEXUS, προσκαλεί μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και ερευνητές, να αναπτύξουν την επιχειρηματική τους σκέψη και να παρουσιάσουν καινοτόμες ιδέες, συμμετέχοντας στον Διαγωνισμό Καινοτομίας EU-CONEXUS και διεκδικώντας έως και 5.000€.

Πρωταρχικοί στόχοι του συγκεκριμένου διαγωνισμού είναι η δημιουργία πρωτοποριακών ιδεών και η προσφορά λύσεων σε προκλήσεις που σχετίζονται με την Αειφόρο Διαχείριση της Αστικής Παράκτιας Ζώνης, προωθώντας τη συνεργασία και την καινοτομία στο πλαίσιο της συμμαχίας EU-CONEXUS.

Οι ιδέες, και τελικά οι προτάσεις, που θα λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό Καινοτομίας είναι δυνατόν να ανήκουν σε οποιοδήποτε καινοτόμο τομέα. Αν και η συμμαχία EU-CONEXUS ενθαρρύνει ιδέες με αναφορά σε θέματα που σχετίζονται με την Έξυπνη Αστική Παράκτια Αειφορία, δεν υπάρχουν αυστηροί περιορισμοί.

Η διαδικασία της αίτησης για τον Διαγωνισμό Καινοτομίας διακρίνεται σε 2 επιμέρους στάδια:

 Στάδιο 1: Υποβολή Ιδεών Έργων (Διορία υποβολής 18 Φεβρουαρίου 2024)

Στη συνέχεια, θα διεξαχθούν workshops για όλους τους συμμετέχοντες, με σκοπό να υποστηρίξουν φοιτητές και ερευνητές στη βελτίωση και ανάπτυξη των ιδεών τους, προκειμένου αυτές να διαμορφωθούν σε τελικές προτάσεις έργων.

 Στάδιο 2: Υποβολή Προτάσεων Έργων (Διορία υποβολής 21 Απριλίου 2024)

Ύστερα από έναν γύρο αξιολόγησης, επιλεγμένες ομάδες θα παρουσιάσουν τις ιδέες τους παρουσία κριτικής επιτροπής, κατά τη διάρκεια διαδικτυακής εκδήλωσης Pitching που θα πραγματοποιηθεί από το EU-CONEXUS τον Μάιο του 2024.

Έπαθλα

Κατηγορία: Μεταπτυχιακοί Φοιτητές & Υποψήφιοι Διδάκτορες (1η θέση – 1.500€, 2η θέση – 1.000€, 3η θέση – 500€)

Κατηγορία: Ερευνητές (1η θέση – 5.000€, 2η θέση – 2.500€, 3η θέση – 1.500€)

Πέρα από την ενίσχυση της επιχειρηματικής νοοτροπίας, ο Διαγωνισμός Καινοτομίας στοχεύει επίσης να εμπνεύσει φοιτητές και ερευνητές να δημιουργήσουν καινοτόμες ιδέες πέρα από τα σύνορα, να συνεργαστούν σε διεθνείς ομάδες και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις των περιοχών που εκπροσωπεί η Συμμαχία.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία σχετικά με τον Διαγωνισμό Καινοτομίας EU-CONEXUS και τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον επίσημο ιστότοπο του διαγωνισμού: https://www.eu-conexus.eu/en/innovation-contest/ ή να επικοινωνήσουν με την κα. Βέρα Χαρίτου, EU-CONEXUS Project Manager (vera.charitou@aua.gr).

Πηγή: https://innovinagri.aua.gr/

Κατηγορία: Διαγωνισμοί / Προκηρύξεις,Νέα

Ημερομηνία Λήξης Προβολής: 18 Φεβρουαρίου 2024