Γραφείο Διασύνδεσης

Workearly, powered by Reatcode

Κλάδος Επιχείρησης: Εκπαίδευση

Σύντομη Περιγραφή: To Workearly, powered by Reatcode, αποτελεί την πιο δημοφιλή εκπαιδευτική υπηρεσία upskilling και reskilling για Τεχνολογικές και Business ειδικότητες τόσο στην Ελλάδα όσο και στα μεγαλύτερα tech hubs του κόσμου! Αναγνωρισμένος Πάροχος Εκπαίδευσης από το Παγκόσμιο Ινστιτούτο HR και συνεργάτης κορυφαίων οργανισμών πιστοποιήσεων, όπως Credly και άλλους οργανισμούς της Silicon Valley. Απευθύνεται σε οποιονδήποτε επαγγελματία κάθε επιπέδου και εμπειρίας που, θέλει να εισέλθει ή να ανελιχθεί σε κλάδους όπως Business, HR, Marketing, Healthcare, Management, Finance. Παρέχει Certified Training Programs τα οποία ακολουθούν πρακτική προσέγγιση για την απόκτηση νέων ικανοτήτων, δεξιοτήτων και εμπειρίας που απαιτούνται για μια θέση εργασίας σε ένα πραγματικό, ή κοντά στο πραγματικό, εργασιακό περιβάλλον. Συνδέει ατομικά τον κάθε εκπαιδευόμενο με τις remote εκπαιδευτικές του ομάδες, έχοντας πρόσβαση σε πλατφόρμες και βάσεις δεδομένων με πραγματικά datasets από γνωστές εταιρείες, αποκτώντας έτσι πραγματική εμπειρία σε υλοποίηση projects παράλληλα με την εκπαίδευση. Επιπλέον, εκτός από την ευέλικτη χρονικά και ασύγχρονη μελέτη, οι εκπαιδευόμενοι έχουν ατομική επίβλεψη και live αξιολογήσεις προόδου.

Διεύθυνση: Ζαλοκώστα

Αριθμός: 44

Ταχ. Κώδικας: 15233

Πόλη: Αθήνα, Ελλάδα

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 15233

Email: support@workearly.gr

URL: https://www.workearly.gr/

Δημόσια εμφάνιση στοιχείων: Ναι