Γραφείο Διασύνδεσης

ActionAid: “SKG in Action” για τη Βιώσιμη Τροφή

Τι αφορά το “SKG in Action” για τη Βιώσιμη Τροφή

Πρόκειται για ένα διήμερο συνεργασίας (2-3/11/2023), δικτύωσης και κινητοποίησης για την βιώσιμη τροφή. Μέσα από ομιλίες, εργαστήρια, καθοδήγηση και επαφές με φορείς χάραξης πολιτικών για το κλίμα, θα δοθεί η ευκαιρία σε ομάδες νέων (18-30 ετών) να διαμορφώσουν και να παρουσιάσουν τις δικές τους ιδέες για την προώθηση μιας σχέσης μεταξύ ανθρώπου και τροφής που να είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον. Η νικητήρια ομάδα θα διεκδικήσει ένα έπαθλο-έκπληξη!

Οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν μια από τις παρακάτω θεματικές:

  1. Βιώσιμη τροφή και κατανάλωση 
  2. Βιώσιμη τροφή και καλλιέργεια 
  3. Βιώσιμη τροφή και αστικό περιβάλλον 

Οι πολιτικές προτάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από ιδέες οι οποίες δεν είναι απαραίτητο να είναι έτοιμες προς χρήση, αλλά μπορεί να είναι: 

  • μία εντελώς νέα ιδέα
  • μία ιδέα σε φάση ανάπτυξης
  • ένα αναπτυγμένο έργο χωρίς οριστικοποιημένη λύση
  • μία μερικώς αναπτυγμένη τεχνική λύση με πρόταση για την τελική λύση
  • μία ολοκληρωμένη λύση/υπηρεσία.

Πηγή: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=HANqP6au9EORl3xNktNyK28fv-BUUf9FqAlK1BXKhfdUMUdHODQ0SzgxT0FLSUpKWUdZS0M2T1VBOS4u&utm_source=AAH+Youth&utm_campaign=7b3f0088e8-EMAIL_CAMPAIGN_2022_11_04_09_24_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_0b57a375f5-7b3f0088e8-108283598&mc_cid=7b3f0088e8&mc_eid=e0f6aaeccd