Γραφείο Διασύνδεσης

62ο Graduate Study Programme της Υπηρεσίας Πληροφοριών των Ηνωμένων Εθνών

Εδώ και χρόνια τα Ηνωμένα Έθνη και συγκεκριμένα η Υπηρεσία Πληροφοριών προσφέρει το Graduate Study Programme (GSP) εκπαιδεύοντας χιλιάδες νέους από περισσότερες από 100 χώρες. Το πρόγραμμα παρέχει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε θέματα που αφορούν το Σύστημα των Ηνωμένων Εθνών και τη Γενεύης ως διεθνούς κέντρου, μέσα από διαλέξεις, έρευνα, ομαδική εργασία και επισκέψεις σε ιδρύματα με έδρα τη Γενεύη.

Τις τελευταίες έξι δεκαετίες, το GSP συγκέντρωσε και εκπαίδευσε αρκετές χιλιάδες νέους από περισσότερες από 100 χώρες σε όλες τις ηπείρους. Αυτό το καλοκαιρινό πρόγραμμα διάρκειας δύο εβδομάδων παρέχει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να εμβαθύνουν την κατανόησή τους για τα Ηνωμένα Έθνη και τη «Διεθνή Γενεύη» μέσω παρατηρήσεων από πρώτο χέρι, διαλέξεων, έρευνας και επισκέψεων σε ιδρύματα που εδρεύουν στη Γενεύη.

Το 62ο Graduate Study Programme θα πραγματοποιηθεί στο Palais des Nations στη Γενεύη της Ελβετίας, από την 1η Ιουλίου έως την 12η Ιουλίου 2024. Θα αποτελείται από διαλέξεις εκπροσώπων των Ηνωμένων Εθνών, άλλων διεθνών οργανισμών και ΜΚΟ, επισκέψεις σε ιδρύματα και θα εργάζονται σε ομαδικά έργα.

Το θέμα του GSP για το 2024 θα είναι: “Summit of the Future: Challenges and Opportunities”

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

  • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να είναι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
  • Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι μεταξύ 22 και 32 ετών κατά τη στιγμή της αίτησης.
  • Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι  σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό πρόγραμμα κατά τη στιγμή της αίτησης. Απαιτείται απόδειξη εγγραφής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέχρι την 1η Μαρτίου 2024. Καμία αίτηση δεν θα γίνει αποδεκτή μετά από αυτήν την ημερομηνία.

Η αίτηση πρέπει να συνοδευτεί από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • Αντίγραφο του διαβατηρίου του αιτούντος·
  • Συστατική επιστολή (στα αγγλικά ή στα γαλλικά) από ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό περιβάλλον·
  • Απόδειξη τρέχουσας εγγραφής (κατά τη στιγμή της αίτησης) σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό πρόγραμμα·
  • Αντίγραφα προηγούμενων πανεπιστημιακών διπλωμάτων που αποκτήθηκαν·
  • Βιογραφικό σημείωμα·
  • Μια σύντομη επιστολή κινήτρων (μέχρι 300 λέξεις).

Λάβετε υπόψη ότι οι ελλιπείς αιτήσεις ή που υποβάλλονται χωρίς τα έγγραφα που αναφέρονται παραπάνω, θα εξαλειφθούν αυτόματα.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις προϋποθέσεις συμμετοχής θα βρείτε εδώ.

Πηγή: https://www.eduguide.gr/

Κατηγορία: Επιμορφώσεις / Σεμινάρια,Νέα

Ημερομηνία Λήξης Προβολής: 1 Μαρτίου 2024