Γραφείο Διασύνδεσης

Αιτήσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Χημείας του ΕΚΠΑ

Ανακοινώνεται ότι από την Παρασκευή 20-10-2023 έως και την Τετάρτη 1-11-2023 και ώρα 14.00 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας μέσω https://eprotocol.uoa.gr/ στο πεδίο 13. Αίτηση υποψηφιότητας για Διδακτορική Διατριβή με επισυναπτόμενα τα ακόλουθα δικαιολογητικά. Αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο δεν θα γίνονται δεκτές.

Σχετική Αίτηση Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής όπου θα αναγράφεται:        

α) ο προτεινόμενος τίτλος της διδακτορικής διατριβής

β) ο προτεινόμενος Επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής

γ) η προτεινόμενη γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής

δ) Τεκμηριωμένη επιστημονική  πρόταση ως προσχέδιο διδακτορικής διατριβής που συνυπογράφεται από τον υποψήφιο διδάκτορα και τον προτεινόμενο Επιβλέποντα και στην οποία αναφέρεται η πηγή χρηματοδότησης της αντίστοιχης ερευνητικής εργασίας.

και συνημμένα

  • Αντίγραφο πτυχίου και Αναλυτική Βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών.
  • Αντίγραφο Διπλώματος Ειδίκευσης και Αναλυτική Βαθμολογία.
  • Αντίγραφο Διπλωματικής Εργασίας του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών σε ψηφιακή μορφή για διπλωματούχος που δεν είναι του Τμήματος Χημείας ΕΚΠΑ. Παρακαλούμε, λόγω του μεγέθους των εργασιών, τα αρχεία να σταλούν σε pdf μορφή.
  • Βιογραφικό σημείωμα.
  • Πιστοποιητικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β2, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει, ο υποψήφιος εξετάζεται για τις γνώσεις του στην αγγλική γλώσσα από την τριμελή επιτροπή που αξιολογεί το φάκελό του.
  • Αναγνώριση ισοτιμίας του διπλώματος Μεταπτυχιακών σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ

(για πτυχιούχους του εξωτερικού).

  • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
  • Δύο Συστατικές επιστολές.
  • Επιστημονικές ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις.
  • Αίτηση Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής (Αρχείο DOC)

Πηγή: https://www.chem.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/proboli_anakoinosis/prothesmia_ypobolis_aitiseon_gia_ekponisi_didaktorikis_diatribis-4/